Projekt planu na 2015r.
Redaktor: TMZB   
04.02.2015.

Zapraszamy do zapoznania sie z projektem planu wyjazdów rowerowych i pieszych wycieczek.
Do 30 marca przyjmujemy propozycje zmian do planu.

Walne Zebranie planowane na 16 kwietnia, na którym m. in. będzie zatwierdzenie planu pracy na 2015r.

Po zatwierdzeniu wycieczki ogłaszane będą na bieżąco na stronie TMZB.
Na wycieczki, zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców, nie tylko członków towarzystwa

Do pobrania: Plany 2015 r.