Wspomnienia dawnych mieszkańców i pierwszych osadników
  Otrzymaliśmy kilka wspomnień, spisanych przez ludzi żyjących na tych terenach w tych trudnych, wojennych i tuż powojennych czasach. Te wspomnienia będziemy systematycznie prezentowali na naszej stronie.

 

Strona tytułowa 

Wojna z Polską 1939 

Scholz Franz 

Neumann Oswald 

Helwig Gunter  mapa   wersja niemiecka   

Florczak Urszula 

Helmut Liebig - wersja niemiecka       

Palm Piotr    wersja niemiecka       

Podgórska Maria   

Popiel Edward 

Plosko Stanisław 

Jaworski Jerzy 

Choja Janina i Jan 

Sadowy Stefan 

Fischer Eugenia 

Woźniak Kazimierz 

Łuczak Jadwiga   

Czop Eugeniusz 

Jagodziński Wawrzyniec 

Kulikowska Zofia 

Kuczyńska Bronisława 

Fijałkowski Marian 

Giza Władysław 

Preczyński Józef