Dzieje najnowsze

  


 


 


Bogatynia 1947 - pierwsi osadnicy na gospodarstwach rolnych

Pobierz plik jpg lub plik pdf 


   

Historia Kopalni KWB Turów napisana na 50-lecie Polskiej Administracji.

 

Dostęp: Czytelnia BPMiG.


  

Album pamiątkowy poświęcony budowie Elektrowni Turów (dedykowany).

 

Dostęp: Zbiory prywatne.

internet


Przemysl wlokienniczy

Dzieje przemysłu włókienniczego w Bogatyni po roku 1945

Pobierz 


 

   Przemysl wlokienniczy


  Kronika

Książka poświęcona rodzinie Rolle, zawiera dużo wiadomości na temat zakładów winno-owocowych popularnie zwanych Winiarnią.


  

Opracowanie zawiera powojenną historię Bogatyńskich Zakładów Winiarskich.

Dostęp: Czytelnia BPMiG


 Kronika

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronika polskich dziejów Winiarni.

Dostęp: Czytelnia Biblioteki Publicznej MiG w Bogatyni.


 


 

 

06-12-10_ln_pol.jpg

Wspólny polsko-niemiecko-czeski raport dot. zdarzenia powodziowego w dniach 07-10 sierpnia 2010 na rzece Nysie Łużyckiej jako element wstępnej oceny ryzyka powodziowego zgodnie z art. 4 Dyrektywy Powodziowej (2007/60/EG)

Źródło


Przemysl wlokienniczy

Powódź 2010 - refleksje

Pobierz