O Nas Drukuj Email

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatynskiej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

59-920 Bogatynia ul. II Armii Wojska Polskiego 2 G

tel/fax. +48 (75) 77 32 772

e-mail: kontakt@tmzb.eu

 

 

NIP 615 194 13 47

Regon 231163111

KRS 0000099517

Bank Zachodni WBK oddz. w Bogatyni     91 1090 1971 0000 0005 2404 3638

 

MISJA:

„Propagowanie i promowanie walorów Ziemi

Bogatyńskiej poprzez integrację

i współdziałanie społeczeństwa

obywatelskiego”.

 

 

Historia:

Po dwóch spotkaniach organizacyjnych w dniu 24 stycznia 2002 r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bogatyńskiej, na którym zatwierdzono statut Towarzystwa oraz wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

TMZB uzyskało moc prawną od dnia 13.03 2002 r.

 

Podstawy działania:

Towarzystwo działa na podstawie: ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o

stowarzyszeniach” (Dz.U.01.79. 855), ustawy z dnia 24.04.2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U.03.96.873) oraz Statutu.

Towarzystwo jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społecznosci lokalnej.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

Celem Towarzystwa jest:

1. Integracja społecznosci miasta i gminy poprzez działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną.

2. Współdziałanie z innymi organizacjami środowiskowymi w celu aktywizacji społeczności lokalnej.

3. Propagowanie i promowanie walorów ziemi bogatyńskiej.

4. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich.

5. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Bogatyni i okolicy.

6. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym regionu.

7. Umacnianie więzi między mieszkańcami Bogatyni oraz miejscowości przygranicznych, rozbudzanie zainteresowania życiem i rozwojem regionu.

 

Organizacja:

Zarząd składa się  z Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków,

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków.

 

 W ramach TMZB działają cztery sekcje:

I – Sekcja domów przysłupowych i historii

II – Sekcja ekologiczna

III – Sekcja turystyki rowerowej

IV – Sekcja turystyki pieszej

 

Działalność: Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie.

Spośród wielu działan, które podjeliśmy należy wyróżnić:

- Organizacja wystaw w Bogatyni i Zittau nt. "Bogatynia dawniej i dziś",

- Inicjowanie działań na rzecz ochrony domów przysłupowych i innych zabytków,

- Organizowanie rajdów i wycieczek rowerowych i pieszych - ogólnie dostępnych,

- Opracowanie i wydanie kalendarzy z wizerunkiem dawnej Bogatyni,

- Opracowanie map naszego regionu.

 

 
 
wp_20140510_032_15_20140514_1086490642.jpg

PTSM w Lubaniu

Niewidomi na tandemach

www.niewidominatandemach.pl

Budowa Zalewu w Bogatyni

Krótka kronika budowy Elektrowni Turów

Nasze projekty

energia

Pomnik wojenny w Markocicach

Drugie życie pomnika

 

Informator o domach przysłupowych

Informator_wydanie 2


Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/tmzbbo/domains/tmzb.eu/public_html/templates/rhuk_milkyway10/index.php(164) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 76